Νέα νομοθεσία GDPR και συμμόρφωση ιστοσελίδας

Νέα νομοθεσία GDPR και συμμόρφωση ιστοσελίδας. Από τις 25 Μαΐου τίθεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Τι είναι το GDPR – Ποιους αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο; Είστε έτοιμοι;

Είναι η ιστοσελίδα σας συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό;

Τι πρέπει να κάνω για την ιστοσελίδα μου;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016 πέρασε τον νέο κανονισμό EU General Data Protection Regulation (GDPR) ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Η νέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αναμένεται να αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή οδηγία του 1995.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΕ συμφώνησε για μια σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας των δεδομένων δίνοντας την έγκρισή της για το πακέτο μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ως ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και οι κανόνες που τους διέπουν αναμένεται να γίνουν αυστηρότεροι.

Τι είναι GDPR;

Είναι ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων και ορίζει τα προσωπικά δεδομένα ως τα δεδομένα αυτά που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου.

Ουσιαστικά στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη προστασία της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νόμος εφαρμόζεται σε εταιρίες οι οποίες επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός.

Δεν αναφέρεται μόνο σε ιστοσελίδες ή e-shop αλλά σε οποιοδήποτε μέσο διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιεί μια επιχείρηση.

Νέα νομοθεσία GDPR και συμμόρφωση ιστοσελίδας