Κατασκευή ιστοσελίδας για ανακαινίσεις σπιτιών-επαγγελματικών χώρων

Κατασκευή ιστοσελίδας https://sfgconstructions.gr

Κατασκευή ιστοσελίδας έρχεται σε λίγες ημέρες με αντικείμενο τις ανακαινίσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.

Η ιστοσελίδα θα γίνει πάνω στην πλατφόρμα επαγγελματικών ιστοσελίδων wordpress.

Σε λίγες ημέρες περισσότερες πληροφορίες για το project.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε με την πλατφόρμα του wordpress.

Χρειάστηκαν περίπου 3 ημέρες για την ολοκλήρωση του project.

Μέσα στην ιστοσελίδα υπάρχει ειδικός διαφημιστικός χώρος που μπορούν να βάλουν τους διαφημιζόμενους.