Πλαστικός χειρουργός

Νεκτάριος Σταμπολίδης Πλαστικός Χειρούργος

Πρόκειται για την ιστοσελίδα του σπουδαίου πλαστικού χειρουργού  Νεκταρίου  Σταμπολίδη.